Tel: 070 - 307 77 73

Privacybeleid


 

Wij streven ernaar om al onze klanten optimaal te voorzien van onze services, daar hebben we informatie voor nodig. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met uw privacy en de bescherming ervan. Hieronder vindt u onze privacy principes.

 

Bezoek aan onze website
Bezoekt u onze website kuntzopdeweg.nl, dan maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u van onze diensten gebruik maakt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies. Cookies brengen de veiligheid van uw apparaat niet in gevaar.
Functionele cookies gebruiken wij voor het snel tonen van de gewenste gegevens bij ieder bezoek aan onze website. Analytische & Tracking cookies gebruiken wij voor het analyseren van het gebruik van onze website, bijvoorbeeld voor het surfgedrag, welke pagina’s goed of slecht worden bezocht.  De cookies blijven tot maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek op het apparaat bewaard. Cookies kunt u zelf uitzetten of verwijderen van uw apparaat.

 

Bezorgingen
Als u een bezorging door Kuntz op de Weg laat uitvoeren, worden de daarvoor benodigde gegevens geregistreerd middels ons klantenportaal. 
Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om onze dienst op een juiste manier uit te voeren. Voor de Belastingdienst moeten wij gegevens 7 jaar bewaren.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Kuntz Op De Weg verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen, doorsturen of ruilen voor marketingdoeleinden.

 

Juridische grondslag
De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Leveringsinformatie

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kuntz Op De Weg B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kuntzopdeweg.nl

 

Wat zijn uw rechten.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten of vragen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Heeft u naar aanleiding van ons privacy-beleid nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.