Tel: 070 - 307 77 73

Winkelwagens


Sinds 1993

Kuntz B.V. Bedrijfsdiensten haalt sinds 1993 winkelwagens van super- en bouwmarkten uit omliggende woonwijken. Het komt helaas nog al te vaak voor dat gebruikers van winkelwagens, na de boodschappen thuis te hebben, deze op de hoek van de straat achterlaten. Anderen gebruiken deze wagens dan weer als barbecue, krantentas, kanotransportwagentje, glascontainer of grofvuilbak om maar een paar voorbeelden te noemen. Het mag duidelijk zijn dat de staat waarin de wagens vervolgens verkeren deze voor boodschappen doen minder geschikt maken. Het snel van straat halen van winkelwagens voorkomt vuil en schade, niet alleen aan winkelwagens en muntsloten, maar bijvoorbeeld ook aan geparkeerde auto’s en ruiten van bushalten, portieken en entrees.

 

Restrictiever overheidsbeleid

Midden jaren negentig gingen steeds meer gemeenten er toe over om het beleid ten aanzien van deze problematiek restrictiever te maken. In plaatselijke verordeningen worden supermarkten gehouden de hen toebehorende winkelwagens in een straal rondom het filiaal dagelijks weg te halen. De winkelwagens die verder van het filiaal staan, blijven een probleem. Sommige gemeenten halen actief winkelwagens uit het straatbeeld en slaan deze op. Supermarkten kunnen deze wagentjes terughalen of bezorgd krijgen tegen een “handeling en opslag vergoeding”. In andere gemeenten is sprake van bestuursdwang en worden eigenaren geconfronteerd met hoge boetes.

 

Samenwerkingsverbanden

Kuntz Op De Weg rijdt dagelijks of periodiek door wijken waar deze overlast het grootst is en werkt daarbij nauw samen met bijvoorbeeld stadstoezicht en woningbouwverenigingen die ons de aangetroffen winkelwagens melden.

Wij handelen een ontvangen opdracht binnen 24 uur af en koppelen onze bevindingen terug naar de meldende instantie. Wij werken met veel instanties samen, zoals: gemeenten, stadstoezicht, (milieu)politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Hoogheemraadschappen, en plantsoenendienst. Ook veel betrokken buurtbewoners weten ons te vinden.

 

Kuntz op de weg haalt jaarlijks ca. 25.000 winkelwagens van straat.

Achtergelaten winkelwagen